Ειδοποίηση για Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής

Η Εταιρεία σας επί του παρόντος δεν έχει συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής (NPQQ). Θα λαμβάνετε αυτή την υπενθύμιση έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης αυτού του ερωτηματολογίου.
Χρήστες
Σύστημα Ειδοποίησης Επιχειρηματικών Ευκαιριών (TNS)
Κυπριακές Πύλες
Κυπριακές Δημόσιες Προσφορές
Προσφορές από Εφημερίδα ΕΕ
Πύλες Ηνωμένου Βασιλείου
Αποθηκευμένες Αναζητήσεις
...

Δωρεάν Πακέτο

1
00
0

0,00 €

Χρονιαία
(εξαιρείται του ΦΠΑ)
...

Κυπριακός Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

2
10
5

300,00 €

Χρονιαία
(εξαιρείται του ΦΠΑ)
...

Κύπρος, ΗΒ και ΕΕ

3
120
10

500,00 €

Χρονιαία
(εξαιρείται του ΦΠΑ)