Ειδοποίηση για Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής

Η Εταιρεία σας επί του παρόντος δεν έχει συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής (NPQQ). Θα λαμβάνετε αυτή την υπενθύμιση έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης αυτού του ερωτηματολογίου.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
00357 22 442626
Διεύθυνση:
IAS Sinopsis Ltd
6 Dhemostheni Severi ave.
Presidium Court, Off. 32,
1080 Nicosia Cyprus