Ειδοποίηση για Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής

Η Εταιρεία σας επί του παρόντος δεν έχει συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής (NPQQ). Θα λαμβάνετε αυτή την υπενθύμιση έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης αυτού του ερωτηματολογίου.

Πληροφορίες για την εταιρεία

Sell2Cyprus είναι εμπορική ονομασία της In-tend. Ltd.

Η In-tend Limited είναι Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία και Ουαλία. Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας 5845701
Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ GB 886 4167 79

Πνευματικά Δικαιώματα

Το κείμενο, εικόνες, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία Animation, αρχεία βίντεο και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα της In-tend Ltd., όλα υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα μέτρα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το κείμενο, εικόνες, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία Animation, αρχεία βίντεο και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα της In-tend Ltd., όλα υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα μέτρα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αυτά τα αντικείμενα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν για εμπορική χρήση ή διανομή, ούτε μπορούν τα αντικείμενα αυτά να τροποποιηθούν ή να εγκατασταθούν σε άλλους δικτυακούς τόπους.
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει εικόνες των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα αποδίδονται σε τρίτους.

Cookies

Μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με βάση τον τύπο του browser σας, τη διεύθυνση IP ή άλλες ανώνυμες πληροφορίες.

Το Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αντιγράφεται στον σκληρό σας δίσκο από ένα δικτυακό τόπο. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies από τις ιστοσελίδες μας δεν συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του browser. Κατά κανόνα, τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την ιστοσελίδα μας και για τη χρονική περίοδο που την χρησιμοποιείτε για σκοπό ανώνυμων στατιστικών εκτιμήσεων και για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της. Τα cookies μπορούν να εξυπηρετούν εκτάκτως έναν επιπλέον σκοπό σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας. Θα ενημερωθείτε γι’ αυτό, εάν έχετε πρόσβαση σε ένα από αυτά τα τμήματα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η In-tend Ltd. είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 1998 και μπορεί να κατέχει και να επεξεργάζεται δεδομένα που έχουν σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Λεπτομέρειες σχετικές με αυτή τη εφαρμογή μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Πληροφοριών.

Η ακόλουθη δήλωση εξηγεί την πολιτική μας σχετικά με τις πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες της In-tend Ltd.

Η In-tend Ltd. ποτέ δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει ή να διανέμει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτό τον τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο.

Ο web server μας αυτόματα συλλέγει τυπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, τον τύπο του browser, το λειτουργικό σύστημα και τον χρόνο πρόσβασης.

Η In-tend Ltd. θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα ενημερωτικά δελτία που ζητήσατε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η In-tend Ltd. να σας διαγράψει από τις βάσεις δεδομένων της αλληλογραφίας της, μπορείτε να το ζητήσετε ανά πάσα στιγμή ή να τροποποιήσει τα στοιχεία σας εάν αυτά έχουν αλλάξει. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της In-tend Ltd. στην διεύθυνση, Unit 3a, Phoenix Riverside, Rotherham, South Yorkshire, S60 1FL

Εμπορικά Σήματα

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα σε αυτόν τον ιστοχώρο αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης δικαιωμάτων από την In-tend Limited και υπόκεινται στους περί εμπορικών σημάτων Νόμους και Κανονισμούς και συμπεριλαμβάνονται σήματα, ονόματα μοντέλων, λογότυπα, και εμβλήματα.

Εγγυήσεις και Ευθύνη

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς οποιοδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) των υπαινισσόμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων. Ενώ οι πληροφορίες που παρέχονται πιστεύεται ότι είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Σε καμία περίπτωση η In-tend Limited πρέπει να ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τυχόν ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που σχετίζονται με αυτό το υλικό, εκτός εάν προκαλείται από βαριά αμέλεια ή δόλο. Η In-tend Ltd. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων και ως εκ τούτου αποποιείται της ευθύνης της για οποιεσδήποτε συνδέσεις από αυτή την ιστοσελίδα με άλλες ιστοσελίδες.

Όροι και Προϋποθέσεις Κρατήσεων για Εκδηλώσεις

Κρατήσεις

Σύμβαση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ της In-tend Ltd. και του εκπροσώπου/ πελάτη, όταν το online έντυπο συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα. Το έντυπο κράτησης επιστρέφεται μέσω email ή ταχυδρομείου, ή όταν η κράτηση έχει γίνει μέσω τηλεφώνου. In-tend will confirm all bookings by email. Η In-tend Ltd. Θα επιβεβαιώσει όλες τις κρατήσει με την αποστολή απαντητικού email. Η In-tend Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις κρατήσεις κατά την κρίση μας.

Πληρωμή

Όλες οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ, εκτός εάν αυτό ορίζεται διαφορετικά.

Όλες οι κρατήσεις συνολικού κόστους κάτω των €100, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρέπει να καταβάλλονται μέσω πιστωτικής κάρτας όταν γίνεται η κράτηση. Επιταγές γίνονται επίσης αποδεκτές, όταν συνοδεύουν το συμπληρωμένο έντυπο κράτησης.

Κρατήσεις συνολικού κόστους άνω των €100, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μπορούν να πληρώνονται με πιστωτική κάρτα, ή επιταγή. Οι επιταγές είναι πληρωτέες στην In-tend Ltd. για την πλήρη εξόφληση του τιμολογίου χρέωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ΠΡΕΠΕΙ να παραληφθεί η πλήρης πληρωμή πριν από την εγγραφή αλλιώς η In-tend Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση.

Αλλαγές και Ακυρώσεις Εκδηλώσεων

Η In-tend Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο, τις ώρες, τις ημερομηνίες ή τους χώρους ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που μία εκδήλωση ή σεμινάριο ακυρώνεται, η In-tend Ltd. θα προβεί σε ανάλογη διευθέτηση σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Εναλλακτικά, η In-tend Ltd. θα επιστρέψει οποιαδήποτε ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Η In-tend Ltd. δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ακύρωσης.

Ακυρώσεις Αντιπροσώπων

Η In-tend Ltd. πρέπει να ειδοποιείται γραπτώς, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για κάθε ακύρωση κράτησης.

Όταν η In-tend Ltd. λάβει γραπτή ειδοποίηση για την ακύρωση οκτώ εβδομάδες πριν ή και περισσότερο πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί.

Όταν η In-tend Ltd. λάβει γραπτή ειδοποίηση για την ακύρωση 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα επιστραφεί το 50% ποσό που έχει καταβληθεί.

Όταν η In-tend Ltd. λάβει ειδοποίηση για ακύρωση μέσα στο διάστημα των 14 ημερών πριν την εκδήλωση κανένα ποσό που έχει καταβληθεί δεν θα επιστραφεί και εάν υπάρχει οφειλόμενο ποσό θα απαιτηθεί η εξόφληση του.

Μεταφορές κρατήσεων

Οι συμμετέχοντες που αδυνατούν να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση μπορούν να μεταφέρουν την κράτηση τους για άλλη εκδήλωση της In-tend Ltd., ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων. Η νέα κράτηση πρέπει να αφορά εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εκδήλωσης. Η αίτηση για την νέα κράτηση πρέπει να ληφθεί γραπτώς.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν την κράτηση τους σε άλλη εκδήλωση της In-tend Ltd. της ίδιας ή χαμηλότερης τιμής. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να μεταφερθούν σε εκδήλωση που το τέλος συμμετοχής είναι υψηλότερο του τέλους συμμετοχής της προηγούμενης εγγραφής τους, υποχρεούται να καταβάλουν την διαφορά.

Η In-tend Ltd. πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με το αίτημα μεταφοράς της κράτησης τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία της αρχικής εκδήλωσης. Αιτήσεις που λαμβάνονται εντός δέκα ημερών από την αρχική ημερομηνία της εκδήλωσης θα λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων και μπορεί να επιβαρυνθούν με πρόσθετη χρέωση που καθορίζεται από In-tend Ltd.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχον επιλέξει να μην μεταφερθεί σε άλλη εκδήλωση από την αρχική, τότε το αρχικό κόστος πρέπει να πληρωθεί και δεν θα γίνει οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Εναλλακτικά, αν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να ακυρώσουν ή να μεταφέρουν την κράτηση τους σε άλλη εκδήλωση, μπορούν να αντικατασταθούν με άλλο εκπρόσωπο ο οποίος μπορεί να παραστεί στη θέση τους.

Ανωτέρα Βία

Η In-tend Ltd. δεν ευθύνεται για την αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όταν οι περιστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχο της (συμπεριλαμβανομένων των πράξεων του Θεού) και καθιστούν την διενέργεια της εκδήλωσης παράνομη, επικίνδυνη ή αδύνατη να πραγματοποιηθεί.

Κρατήσεις Εκθεσιακών Περιπτέρων

Μια σύμβαση θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει γίνει μεταξύ της In-tend Ltd. και του εκπροσώπου/ πελάτη, όταν το σχετικό online έντυπο συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα, το σχετικό έντυπο κράτησης παραλήφθηκε μέσω email ή ταχυδρομείου, ή όταν η κράτηση έχει ληφθεί από το τηλέφωνο. Η In-tend Ltd. θα επιβεβαιώσει όλες τις κρατήσεις εκθεσιακών περιπτέρων μέσω email. Η In-tend Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις κρατήσεις σύμφωνα με την κρίση της.

Αν ο εκθέτης ακυρώσει την παρούσα συμφωνία, η In-tend Ltd. θα προβεί σε επιστροφές χρημάτων ως εξής: –

0% επιστροφή όταν η ακύρωση γίνει εντός οκτώ εβδομάδων από την εκδήλωση.

50% επιστροφή όταν η ακύρωση γίνει μεταξύ 8 και 12 εβδομάδων από την εκδήλωση.

75% επιστροφή όταν η ακύρωση γίνει σε περισσότερες από 12 εβδομάδες από την εκδήλωση.

Σε περίπτωση που μία εκδήλωση ή σεμινάριο ακυρώνεται, η In-tend Ltd. θα προβεί σε ανάλογη διευθέτηση σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Εναλλακτικά, η In-tend Ltd. θα επιστρέψει οποιαδήποτε ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Η In-tend Ltd. δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ακύρωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ΠΡΕΠΕΙ να παραληφθεί η πλήρης πληρωμή πριν από την εγγραφή αλλιώς η In-tend Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση.

Δημοσιεύθηκε: 20/11/2014